Innovation
Omvärldsanalys
Marknadsföring
Linné


Kontakt:
per@frankelius.com
0708-21 29 49 

Kampen mot makteliten: Fallet John Harrisson

År 1714 utfärdade den engelska regeringen en belöning till den person som kunde finna en metod för att fastsälla längdgraden, så att alla skepp kunde navigera.

Etablissemanget tog för givet att lösningen handlade om astronomi. Lösningen skulle dock visa sig komma från oväntat hålll. John Harrison bestämde sig för att delta i jakten på lösning och han valde en annan väg.

Foto: Per Frankelius

Harrisons kunskapsgrund var inte astronomisk. Men han var en skicklig hantverkare och utvecklade en mekanisk klocka med vilken man kunde härleda longituden. Trots att han löste problemet vägrade regeringen länge och väl att ge belöningen till honom. Han kämpade hela sitt liv för att få upprättelse och först när han var nära sin dödsbädd fick han ett erkännande.

I en vetenskaplig artikel görs en analys av detta men också andra exempel från historien:

Frankelius, P. (2009). Questioning two myths in innovation literature. The Journal of High Technology Management Research , Vol. 20, No. 1, pp. 40-51.

I boken "Longitude" av Dava Sobel (1995) ges en mer ingående berättelse om John Harrison.